Trung Cộng y án tử hình một tỉ phú thân cận với Chu Vĩnh Khang

Tòa phúc thẩm Trung Quốc y án tử hình nhà tỉ phú Lưu Hán – REUTERS/Stringer

Trung Cộng y án t hình mt t phú thân cn vi Chu Vĩnh Khang

Thy My

Tòa phúc thm Trung Cộng hôm 07/08/2014 đã y án t hình Lưu Hán (Liu Han), mt nhà t phú công nghip hm m, b kết án đã lãnh đo« mt nhóm mafia ». T phú này là người thân tín ca cu B trưởng Công an Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) b tht sng và đang bđiu tra.

Lưu Hán và người em là Lưu Duy (Liu Wei) đã kháng cáo sau khi b tuyên án t hình vào cui tháng Năm năm 2014 ti tnh H Bc. H b cáo buc đã « t chc và lãnh đo mt nhóm mafia », « sát nhân » và « các ti phm khác ».

Tòa án trên tài khon tiu blog chính thc hôm nay cho biết đã bác đơn kháng án, nhn mnh rng « ti phm ca h là hết sc nghiêm trng, và bn án đã tng hp nhiu ti danh khác nhau ».

Ông Lưu Hán là ch tp đoàn tư nhân Hán Long (Hanlong) có hot đng tri rng t du lch cho đến khai thác qung m, được thế gii biết đến qua đ ngh mua li công ty Úc Sundance Resources vi giá gn mt t euro. « Băng nhóm » ca anh em h Lưu b kết ti làđã sát hi ít nht 8 người, hoành hành ti tnh T Xuyên, thành trì ca cu B trưởng Công an đy quyn lc Chu Vĩnh Khang.

Báo chí nhà nước cho rng Lưu Hán có nhng tiếp xúc ưu tiên vi các quan chc chính ph trung ương. T báo kinh tế Tài Kinh nói rng Lưu Hán có quan h vi mt doanh nhân được cho là Chu Bân, con trai ca Chu Vĩnh Khang.

Ông Chu Vĩnh Khang, có mt thi gian làm Bí thư Tnh y T Xuyên, sau đóđược b nhim làm B trưởng B Công an trong mười năm, t 2002 đến 2012. Cho đến 2012, ông Chu vn lày viên thường trc B Chính tr và có quyn lc rt ln trên thc tế. B tht sng mt cách đy kch tính, hin Chu Vĩnh Khang đang bđiu tra vì « tham nhũng nghiêm trng ».

Năm nay 71 tui, Chu Vĩnh Khang là quan chc cao cp nht ca chếđ bđiu tra hình s k t sau Cách mng văn hóa năm 1976.

 

Be the first to comment

Leave a Reply