KỶ NIỆM MỘT NĂM SECURE LIFE FINANCIAL

Anh Đoàn VP Asian Market - Tracy Lo (Office Manager) Linh Dau - Xuan Ha - Mario Diaz (Vice President) và Nam Nguyen

Irving, TX.- Sáng Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015 nhân viên và cộng tác viên của Secure Life Financial đã tổ chức kỷ niệm sau một năm gầy dựng công ty bằng bửa ăn trưa từ 12 giờ trưa đến hai giờ chiều. Văn phòng chính của Secure Life Financial đặt tại thành phố Miami  Lakes tiểu bang Floriada và hai chí nhánh tại tiểu bang California, thành phố Irving tiểu bang Texas. Buổi ăn trưa được tổ chức ngay tại địa chỉ văn phòng công ty, 600 E. John Carpenter Freeway, suite 181, Irving, TX 75062. Ngoài những nhân viên tại văn phòng địa phương chúng tôi đã gặp được Vice President Mario Diaz, Tracy Lo Office Manager và một nhóm người Việt Nam là Anh Đoàn Vice President phụ trách thị trường Á Châu, cùng các anh Minh Huỳnh, Linh Dau, Xuan Ha, Nam Nguyễn.

Secure Life Financial  đại diện nhiều công ty bảo hiểm uy tín phục vụ cá nhân, gia đình và các cơ sở thương mại về thuế lợi tức, thuế hưu bổng. Đặc biệt Secure Life Financial là một công ty phục vụ khi chúng ta còn sống. Công ty Secure Life Financial theo anh Đoàn cho biết cần nhiều cộng tác cho chiều hướng phát triển công ty và phục vụ đồng hương Việt Nam.

Be the first to comment

Leave a Reply