TỐI THỨ SÁU 13, KHỦNG BỐ Ở PARIS LÀM 141 CHẾT, 132 BỊ THƯƠNG

Cảnh cấp cứu và những người chết phủ khăn trắng nằm trên đường

Be the first to comment

Leave a Reply