December 2015

Lễ Giáng sinh

December 25, 2015 // 0 Comments

Lễ Giáng sinh Thiện Ý   Hàng năm vào ngày 25 tháng 12, các giáo hội và tín đồ có chung niềm tin vào Đấng Tạo hóa, đã mừng kính trọng thể lễ Giáng sinh. [more]
1 2 3 10