June 2016

THỦ ĐỨC … GỌI TA VỀ

June 30, 2016 // 0 Comments

(Viết từ đồi Tăng Nhơn Phú.) hỡi Na , những Na và Lý bài thơ này quà tặng hai người có chồng đi xa làm lính. …………. này Lý này Lý thân mến [more]
1 2 3 10