Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Nguyễn Trung Trực

Trưởng ban tổ chức Võ Đan

Fort Worth.- Sáng Chủ Nhật, 25.9.2016 Ban Úy Tế  đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực lần thứ 148 và Úy Tế Chiến Sĩ Trận Vong tại Đền Thờ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, 1015 W. Mason Street, Fort Worth, Texas 76110.
Hàng năm Đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo và đồng hương đã tham dự mặc dầu trời mưa. Sau phần nghi thức khai mạc và giới thiệu quan khách và đồng hương ở xa như Houston, New Orleans về tham dự, ông Đan Võ Trưởng Ban tổ chức phát biểu chào mừng quan khách cùng sơ lược đôi nét về người anh hùng dân tộc: “Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 148 của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực và Úy Tế Chiến Sĩ Trận Vong. Sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ cùng ban tổ chức cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm thái bình, toàn dân được an cư lạc nghiệp và cuộc tranh đấu đòi tự do tôn giáo tại Việt Nam sớm được thành công. Đồng thời nói lên tấm lòng của quý vị đối với vị Anh Hùng Dân Tộc và các Chiến Sĩ đã có công chống xâm lăng để bảo vệ đất nước…

Cuộc đời và sự nghiệp của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam là những trang sử oai hùng cho muôn thuở không riêng gì đối với người dân Kiên Giang mà toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta đã hết lòng tôn thờ và ngưỡng mộ.

Trong Chiến sử Việt Nam Ngài đã ghi thêm những chiến công rực rỡ. Để ca ngợi hai chiến công oanh liệt Cụ Huỳnh Mẫn Đạt một thi sĩ đương thời đã hạ bút đề hai câu thơ:

Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa

Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần

Được tin Ngài thọ tử vua Tự Đức truyền làm lễ truy điệu và sắc phong là Quan Thượng Đẳng Đại Thần.

Để tưởng nhớ công nghiệp của vị anh hùng cứu quốc Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa vẹn toàn. Tại thị  xã Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, xã Long Kiến quận Chợ Mới tỉnh An Giang cùng nhiều nơi trên đất nước đều xây dựng đền thờ Ngài hằng năm tưởng niệm Úy tế bốn mùa sung kính hương đăng bất diệt.”

Tiếp theo là phần đọc tiểu sử Quan Thượng Đẳng Đại Thần và nghi thức Tế Quan Thượng Đẳng Đại Thấn và Chiến Sĩ Trận Vong. Sau đó mọi người cùng lễ bái trước bàn thờ của Ngài.

Danh hiệu Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực đã được Đức Huỳnh Giáo Chủ đưa vào bài nguyện  qui y trước ngôi Tam Bảo hằng đêm của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo; điều này chứng tỏ Ngài Nguyễn Trung Trực là một vị tiền bối hiển đạo.

Chính danh hiệu Nguyễn Trung Trực cũng lại được Đức Huỳnh Giáo Chủ đặt tên cho lực lương quân sự sự đầu tiên của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trong thời kỳ toàn dân kháng Pháp chứng tỏ Ngài là một vị anh hùng với gương anh du4ngcao cả đáng được tôn sùng.

Kết thúc chương trình cũng như thường lệ, ban tổ chức mời quan khách và đồng hương cùng chung hưởng lộc trong bữa ăn thân mật. Trong dịp này đại diện Hội Hải Quân Trùng Dương là ông Châu Đức Hiếu chia sẻ một vài kỷ niệm gắn liền với sông nước hậu giang và những người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

Bên ngoài cơn mưa vẫn còn dai dẳng và bên trong vẫn còn nhiều người lai rai đến cuối ngày.

Kim Dinh

Be the first to comment

Leave a Reply