Thứ Trưởng Tư Pháp: Chỉ Sa Thải Công Tố Đặc Biệt Nếu Có Lý Do

WASHINGTON – Trong buổi điều trần tại ủy ban ngân sách Thượng Viện, thứ trưởng tư pháp Rod Ronsenstein khẳng định hôm Thứ Ba: chỉ cách chức công tố viên đặc biệt đang chỉ huy cuộc điều tra “hồ sơ Nga” nếu có lý do chính đáng kể cả trường hợp phớt lờ lệnh trực tiếp từ TT Trump.

Khi nghị sĩ Susan Collins chất vấn sẽ làm gì nếu ông Trump ra lệnh cách chức công tố viên đặc biệt Robert Mueller, ông Rosenstein đáp “Tôi không nghe lệnh trừ phi tin là hợp pháp và thích hợp”. Ông nhấn mạnh: công tố viên đặc biệt chỉ có thể bị bãi nhiệm với lý do chính đáng – ông nói thêm sau đó: không thấy lý do chính đáng để cách chức ông Mueller vào lúc này.

Nghị sĩ James Lankford hỏi: có hay không kế hoạch mật để cách chức ông Mueller – câu trả lời của thứ trưởng Rosenstein là “Không có kế hoạch mật liên quan với tôi”.

Be the first to comment

Leave a Reply