PHÁP HỘI LƯƠNG HOÀNG SÁM LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI DALLAS ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TRONG DUYÊN LÀNH.

Pháp Hội Lương Hoàng Sám

Grand Prairie, TX.- Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bực đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi dã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh. Do duyên lành và phát tâm khởi xướng của bốn Phật tử được gọi là “Bạn Đạo” là: Cô Nguyên Tịnh, Cố Phúc Hạnh, Cô Diệu Phượng và Chơn Hằng Tịnh với sự hướng dẫn Thượng Tọa Thích Chúc Thiện và Tăng Đoàn của Đạo Tràng Liên Hoa đến từ San Antonio đã tổ chức ba ngày Pháp Hội Lương Hoàng Sám tại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie, bắt đầu thứ Sáu ngày 16 tháng 6 và kết thúc ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017.

Mặc dầu đã chuẩn bị từ ba tháng trước ngày tổ chức Pháp Hội nhưng bắt đầu từ con số không nên đã gặp nhiều bỡ ngỡ khó khăn. Khởi đi là những phương tiện cần thiết cho Pháp Hội như chỗ ngồi, kệ để kinh, trang trí bàn thờ đến các phương tiện dụng cụ nhà bếp đề Phật tử thọ trai và nhiều vật dụng linh tinh khác…Chưa một lần phối hợp, chưa một lần tổ chức một Pháp Hội lần này được sự tham gia đông đảo các giới Phật tử vừa là niềm vui và nỗi lo lắng cho ban tổ chức nếu không có sự yểm trợ và đóng góp, phát tâm của mọi người như Phật tử Tịnh Đạt, quý Phật tử Chùa Đại Bi, Tu viện Huyền Quang, Đạo Tràng Huệ Quang Arlington, các cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình địa phương: Người Việt Dallas, VAE live, 1600AM, VIETV Dallas 55.5 phổ biến đến quý đồng hương Phật tử, các ân nhân đưa đón Phật tử tham dự thì chắc chắn Pháp Hội sẽ không viên mãn như mọi người mong đợi. Ban tổ chức Pháp Hội, đặc biệt Cô Nguyên Tịnh, Cô Phúc Hạnh, Cô Diệu Phượng và Chơn Hằng Tịnh thay mặt ban tổ chức chuyển lời qua bản tin này chân thành cám ơn Thượng Tọa Thích Chúc Thiện, Đạo Tràng Liên Hoa tất cả quý ân nhân, Phật tử tham dự. Trong công tác tổ chức đã không tránh những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ. Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc.

Nhân dịp này, chúng tôi xin sơ lược lịch sử của Bộ Kinh Lương Hoàng Sám:

“Theo lời tựa trong chánh văn thì bộ LƯƠNG HOÀNG SÁM này do Hòa thượng Chí Công biên tập từ đời Vua Lương Võ Đế bên Tầu.

Nguyên Vua Lương Võ Đế, có một bà Hoàng hậu yêu quý nhất tên là Hy Thị. Vì được vua yêu quý nên lòng đố kỵ của bà ngày càng lên cao; Hy Thị ganh tị các cung phi, độc ác với mọi người và hủy báng Tam Bảo. Trong Triều ngoài Quận ai cũng biết Bà Hy Thị là một “quái phi”.

Sau bà nhuốm bệnh nặng, các lương y đều thúc thủ, bà phải từ trần. Một hôm vào lúc đêm khuya, đang ngồi trong cung tịch mịch. Vua Lương Võ Đế nghe tiếng người kêu van thảm thiết.

Dưới ánh đèn mờ, Vua Lương Võ Đế lạnh cả người, muốn chạy trốn, nhưng không được. Vua bèn lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai mà đêm khuya thanh vắng nghiêm mật thế này lại vào đây được?” – Hoàng đế ơi! Thiếp đây chính là Hy Thị. Vì quá độc ác nên chết rồi thiếp phải đọa làm rắn mãn xà. Ngày đêm đau khổ, thân thể tanh hôi, vi vẩy đều bị sâu trùng rúc rỉa nhức nhối không thể chịu được.

Nhớ lại tình cầm sắc xưa kia nên thiếp đến đây mong nhờ Hoàng đế tìm phương cứu thiếp. Nói rồi biến mất. Nghe xong, Vua Lương Võ Đế như thoát cơn ác mộng và lòng đau như dao cắt! Ngày mai khi lâm Triều, Vua kể lại chuyện ấy cho bá quan nghe để tìm phương cứu vớt Hy Thị.

Trong số các quan có người đề nghị: Xin cung thỉnh Hòa thượng Chí Công lo việc này. Vua lương Võ Đế chấp thuận. Hòa thượng Chí Công là một cao tăng đắc đạo đương thời. Thể theo lời thỉnh cầu của nhà Vua, ngài liền triệu tập các danh tăng soạn ra Sám Pháp này và lập Đàn tràng làm lễ sám hối cho Hoàng hậu Hy Thị.

Nhà Vua chí tâm, thân hành lễ bái. Vài hôm đầu, người ta nghe có mùi hương lạ thơm nức, ngào ngạt khắp cả đạo tràng.

Lễ tụng đến quyển thứ năm, ngay tại chỗ, trên không trung, Vua Lương Võ Đế nghe có tiếng của Hy Thị. Bà hiện thân thiên nữ đẹp đẽ, nói tiếng ngưởi, tỏ lòng cám ơn Hòa thượng Hoàng đế. Hy Thị cho biết bà đã thoát nạn và đã sanh lên Đao Lợi Thiên Cung, nhờ công đức sám hối. Từ đó Sám Pháp này được truyền tụng khắp nơi, rất thạnh hành.

 

Phật dạy:“Nếu không có phương pháp sám hối thì, tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”.

Cũng như, nếu không nhờ bộ Lương Hoàng Sám nầy thì, bà Hy Thị là Hoàng hậu của vua Lương không làm sao thoát khỏi khổ nạn được. Vì thế nên bộ Lương Hoàng Sám nầy có một hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành tăng trưởng…

 

Kim Dinh

Be the first to comment

Leave a Reply