Họp Mặt kỷ niệm 60 năm Đại Học Huế.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong ngày khai mạc Viện Đại Học Huế

Be the first to comment

Leave a Reply