No Picture

Nha Kỹ Thuật

August 2, 2017 NguoiVietDallas 0

Ngoài các bộ phận xâm nhập không vận, Sở Bắc (tức là Phòng 45B dưới quyền điều hành của Ðại Úy NGÔ THẾ LINH, thuộc […]

TIỀN PHONG

July 16, 2017 NguoiVietDallas 0

Đáng lý ra, câu chuyện này phải do những người trong cuộc viết lại, vì họ đều có mặt tại Mỹ bây giờ. Chúng tôi […]