Văn Học – Nghệ Thuật

Vĩnh Biệt Nguyễn Ánh 9

April 19, 2016 // 0 Comments

Vĩnh Biệt Nguyễn Ánh 9 Vĩnh biệt!  Người đi dẫu muộn màng Bầu trời vừa có ánh sao tan Từ nay Nguyễn Ánh về sâu thẳm Đầu gối lên trăng, ánh nguyệt vàng! [more]
1 2